Zakažite termin

info@kozaric.ba     Nazovite nas: +387 33 555 400

Ultrazvučni pregled dojki

Ultrazvučni pregled dojki predstavlja jako važnu pretragu u sklopu dijagnostike i liječenja bolesti dojki, a osobito u ranom otkrivanju raka dojke.

ultrazvučni pregled dojki

Ultrazvučni pregled dojki je važan za rano otkrivanje raka dojki

Koliko je čest rak dojke kod žene?

Rak dojke je najčešći rak kod žena i čini 25% svih karcinoma kod žena. Najčešće obolijevaju žene životne dobi iznad 50 godina starosti, ali ova bolest se sve češće javlja i kod mlađih žena. Smatra se da će svaka osma žena oboljeti od raka dojke u dobi do 85. godine života.

Šta uzrokuje rak dojke?
Uzroci nastanka raka dojke su nepoznati, ali je danas poznato da je bolest češća kod žena koje u bližoj obitelji (majka, sestra) imaju oboljele od raka dojke, naročito ako su nosioci gena za rak dojke (BRCA 1 i BRCA2), zatim kod žena koje konzumiraju alkohol, pušača, žena koje žive u lošijim socioekonomskim uvjetima, žena koje su imale raniju povredu dojke i prethodne dobroćudne promjene na dojkama.
Također je bolest češća kod žena koje su rano dobile prvu menstruaciju (prije 12 godine života) i ušle kasno u menopauzu (poslije 50. godine života), zatim kod žena koje su rodile prvo dijete nakon 35. godine života, koje nisu dojile i kod onih koje su već imale rak jedne dojke.

Ko treba uraditi ultrazvučni pregled dojki?

Ultrazvučni pregled dojki

Ultrazvučni pregled dojki je bezbolna metoda

Ultrazvučni pregled dojki predstavlja metodu izbora za pregled žena mlađih od 40 godina starosti, pregled trudnica, te starijih žena kod kojih je veća gustoća parenhima dojke ili kod kojih je jako povećana fibroza (vezivo) tkiva dojke.

Ultrazvučni pregled dojki se također preporučuje ženama koje su radile mamografiju, kao komplementarna, dopunska metoda u razlučivanju uočenih promjena. Ultrazvučni pregled dojki i mamografija predstavljaju dvije metode koje nadoponjuju jedna drugu i olakšavaju postavljanje tačne i pravovremene dijagnoze. Pod kontrolom ultrazvuka se može vršiti punkcija sumnjivih promjena radi citološke analize stanica dobivenih punkcijom.

Kada je najbolje da uradim ultrazvučni pregled dojki?

Optimalno je da se ultrazvučni pregled dojki uradi u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa (7. do 10.dana od početka menstruacije).
Ultrazvučni pregled dojki obuhvata i pregled pazušnih jame radi uočavanja eventualno prisutnih uvećanih limfnih čvorova, koji su često pratioci patoloških promjena u dojci.

Šta sve može otkriti ultrazvučni pregled dojki?

ultrazvučni pregled dojki

Ultrazvučni pregled dojki

Prilikom ultrazvučnog pregleda dojke analiziramo različite anatomske slojeve iz kojih je dojka normalno građena i tražimo prusustvo patoloških formacija u tim slojevima. Idući od površine, od kože prema dubljim slojevima, možemo prikazati kožu i potkožno masno tkivo, površnu fasciju žlijezde, žljezdani parenhim, stražnju fasciju žlijezde, retromamarno masno tkivo, fasciju pektoralnog mišića, pektoralni mišić, prsni koš (rebro i međurebarni mišić) te na kraju pleuru (plućnu maramicu).
U svakom od ovih slojeva moguće su određene promjene, međutim one se najčešće javljaju u žljezdanom tkivu, odnosno u parenhimu dojke.
Promjene koje se javljaju u dojci mogu biti dobroćudne i zločudne (karcinom).
Starenjem žene dolazi do prirodnih promjena u dojkama, tako da kod najvećeg broja žena već nakon tridesete godine života dolazi do postepenog procentualnog smanjenja žljezdanog tkiva i umnažanja masnog i vezivnog tkiva, tako da je kod starijih žena žljezdano tkivo jako reducirano na uštrb ovoga drugog.
Od dobroćudnih promjena koje možemo prikazati pri ultrazvučnom pregledu, najčešće su: upale, lipomi, ciste, fiboadenomi, adenomi, fibromi i dr. Svaka od ovih promjena najčešće ima svoju karakterističnu ultrazvučnu sliku.
Ultrazvučni pregled dojki ima najveću važnost u dijagnostici raka dojke.

Koji su najčešći razlozi zbog kojih se žene javljaju na pregled dojki?

Žene se najčešće javljaju na pregled dojki zbog pojave bola u dojci, čvora kojeg su napipale, pojave uvlačenja bradavice ili promjena na koži, pojave iscjedka iz bradavice i drugih tegoba.

Koje su dopunske metode u dijagnostici oboljenja dojke?

ultrazvuk dojki

Ultrazvučno vođena biopsija promjene u dojci

Ultrazvučna slika promjena u dojci često može biti netipična i nije lako sa sigurnošću zaključiti da li se radi o dobroćudnoj ili zloćudnoj promjeni. Tada moramo učiniti i dodatne pretrage kao što su mamografija, magnetna rezonanca, citološka ili histološka punkcija dojke. Sve ove metode nadopunjuju jedna drugu. Prednost ultrazvuka u dijagnostici bolesti dojke jeste da ova metoda nema štetnog djelovanja, da je potpuno bezbolna i da se po potrebi može uvijek ponoviti.

Koje mjesto u dijagnostici zauzima ultrazvučni pregled dojke?

Uz sve danas dostupne pretrage koje nam stoje na raspolaganju za dijagnostiku raka dojke, ultrazvučni pregled dojki je zauzeo značajno mjesto i njegova primjena će sigurno rasti i u budućnosti.

Ne postoje kontraindikacije za ultrazvučni pregled dojki, pregled se može izvoditi kod:

  • žena svih životnih dobi
  • ponavljati relativno često ukoliko je to neophodno
  • pomaže nam da se smanji broj nepotrebnih kirurških biopsija, jer se u velikom broju slučajeva tačna dijagnoza postiže punkcijom (citološkom ili histološkom) sumnjivih promjena na dojci.

Gdje mogu uraditi ultrazvučni pregled dojki?

U Poliklinici Dr. Kozarić naši specijalisti su educirani i certificirani za dijagnostiku bolesti dojke. Ultrazvučni pregled dojke obavljamo na najmodernijem ultrazvučnom aparatu visoke rezolucije.
Našim kvalifikacijama, iskustvom i modernom opremom možemo Vam garantirati kvalitetan pregled i pomoći Vam u očuvanju Vašeg zdravlja.

Poliklinika Dr. Kozarić
Radićeva 15, Sarajevo
Kontakt telefon: 033 555 400