Zakažite termin

info@kozaric.ba     Nazovite nas: +387 33 555 400

Naši savjeti

Višak kilograma povećava rizik za rak

in Obiteljska medicina

Koliko je česta pretilost stanovništva u razvijenim zemljama?

Više od polovine stanovištva u razvijenim zemljama imaju višak kilograma. Još više je zabrinjavajuća činjenica  porast procenta djece i adolescenata koji imaju problem sa debljinom.

Koje bolesti su povezane sa viškom kilograma?

Odavno je poznato da višak kilograma pogoduje i često prethodi nastanku različitih bolesti kao što su: povišen krvni pritisak, šećerna bolest i ateroskleroza. To nije sve! Posljednja istraživanja ukazuju da višak kilograma povećava i rizik od nastanka raka.

Višak kilograma

Višak kilograma povećava rizik za nastanak raka

Već duži niz godina se pretpostavljalo da debljina i višak masnog tkiva pogoduju nastanku raka kod čovjeka. Rizik od obolijevanja od različitih oblika raka je još veći kod osoba sa visokim BMI i centralnim tipom debljine (abdominalni ili trbušni adipozitet).

Zašto debljina povećava rizik za nastanak raka?

U masnim stanicama koje čine masno tkivo se nakuplja mast. Prekomjerno nakupljanje masti, naročito u trbuhu, uzrokuje nastanak metaboličkih promjena. Porast masnih stanica doodi do otpuštanja supstanci koje se nazivaju medijatori upale. Na ovaj način nastaje stanje slično hroničnoj upali. Novonastalo stanje kod pretilih osoba sa viškom kilograma vjerovatno pogoduje nastanku raka. Nagomilano masno tkivo također posjeduje i hormonsku aktivnost, te uzrokuje porast lučenja hormona inzulina i inzulinu sličnog faktora rasta-I (IGF-I). Nekoliko istraživanja ukazuju da ovaj faktor u povišenoj koncentraciji također može pogodovati nastanku raka.

Koje vrste raka se češće javljaju kod pretilih osoba?

Internacionalna agencija za istraživanje raka (IARC) je prije nekoliko godina objavila da višak kilograma ili debljina povećavaju rizik za nastanak sljedećih pet vrsta raka kod čovjeka:

 • Rak debelog crijeva
 • Rak jednjaka
 • Rak bubrega
 • Rak maternice
 • Rak dojke

Nova istraživanja ukazuju da višak masnog tkiva u organizmu čovjeka pogoduje nastanku mnogo više različitih vrsta raka nego što se do sada mislilo. Rezultati najnovijih istraživanja obavljenih pod pokroviteljstvom Internacionalne agencije za istraživanje raka ukazuju da višak kilograma i debljina nezavisno od životne dobi i starosti čovjeka povećavaju rizik za nastanak i sljedećih oblika raka:

 • Raka jetre
 • Raka jednjaka
 • Raka želudca
 • Raka štitne žlijezde
 • Multipli mijelom
 • Meningeom (rak mozga)

Kako je moguće sniziti rizik za obolijevanje od raka?

Novi podaci ukazuju da je višak masnog tkiva, debljina, povezan sa porastom rizika za obolijevanje od najmanje 13 različitih oblika raka kod čovjeka. Rizik za pojavu nekih od nabrojanih oblika raka kod čovjeka je direktno proporcionalan stepenu debljine kod čovjeka. Ohrabrujući su rezultati studija koje ukazuju da se rizik za nastanak raka može smanjiti sa smanjenjem tjelesne težine pretile osobe. Međutim činjenica je da većina ljudi dosta teško “skidaju” kilograme i da se nakon prestanka provođenja dijete izgubljeni kilogrami ubrzo vrate. Stoga se preporučuje obratiti pažnju na svakodnevni unos kalorija i pokušati u svakodnevnu praksu uvesti više kretanja i aerobne vježbe kako bi se smanjila mogućnost povećanja tjelesne težine.

Poliklinika Dr. Kozarić
Radićeva 15, Sarajevo
Kontakt: 033 555 400

Referenca: Lauby-Secretan, B., Scoccianti, C., et al.: Body Fatness and Cancer – Viewpoint of the IARC Working Group. The New England Journal of Medicine 2016