Zakažite termin

info@kozaric.ba     Nazovite nas: +387 33 555 400

Naši savjeti

Ultrazvuk dojki

in Bolesti dojkeGinekologijaTrudnoćaUltrazvuk, Kolor dopler

Ultrazvuk dojki ili ultrazvučni pregled dojki, predstavlja jako važnu pretragu u sklopu dijagnostike i liječenja bolesti dojki, a osobito u ranom otkrivanju raka ili karcinoma dojke.

Koji su uzroci nastanka karcinoma dojke?

ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki može na vrijeme otkriti rak dojke

Rak dojke je najčešći rak kod žena i čini 25% svih karcinoma kod žena. Od raka dojke najčešće obolijevaju žene životne dobi iznad 50 godina starosti, ali ova bolest se sve češće javlja i kod mlađih žena. Smatra se da će svaka osma žena oboljeti od raka dojke u dobi do 85. godine života.

Dali postoji genetska sklonost za nastanak karcinoma dojke?

Uzroci nastanka raka dojke su nepoznati, ali je danas poznato da je bolest češća kod žena koje u bližoj porodici (majka, sestra) imaju oboljele od raka dojke, naročito ako su nosioci gena za rak dojke (BRCA 1 i BRCA2), zatim kod žena koje konzumiraju alkohol, pušača, žena koje žive u lošijim socioekonomskim uvjetima, žena koje su imale raniju povredu dojke i prethodne dobroćudne promjene na dojkama.

Dali pored genetike postoje i drugi rizikofaktori za nastanak karcinoma dojke?

Također je bolest češća kod žena koje su rano dobile prvu menstruaciju (prije 12 godine života) i imale kasniju menopauzu (iza 50. godine života), zatim kod žena koje su rodile prvo dijete nakon 35. godine, koje nisu dojile i kod onih koje su već imale rak jedne dojke. Uznapredovali oblik raka dojke se češće javlja kod žena koje rijetko posjećuju ljekare, ne obavljaju sistematske preglede, ultrazvuk dojki i mamografiju.

Koju ulogu ima ultrazvuk u ranom otkrivanju karcinoma dojke?

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki pregled

U posljednjem desetljeću ultrazvuk dojki zbog napretka tehnologije i razvoja modernih aparata visoke rezolucije sve više dobiva na značaju. Prednosti ultrazvučnog pregleda dojke jesu da prilikom pregleda prikazujemo i detaljno analiziramo građu i strukturu dojke u stvarnom vremenu.

Ultrazvuk dojki je bezopasna i bezbolna metoda koja ne koristi zračenje, te je sigurna i može se ponoviti. Mamografija je radiološka metoda koja koristi zračenje. Uslov za kvalitetan pregled, ultrazvuk dojki, pored stručnog, educiranog ljekara jeste i posjedovanje ultrazvučnog aparata visoke rezolucije sa ultrazvučnom sondom visoke frekvencije ( 7.5 do 15 MHz) što rezultira dobrom rezolucijom slike i lakšom pravovremenom dijagnozom bolesti.

Kome se preporučuje uraditi ultrazvuk dojki?

Ultrazvuk dojki predstavlja metodu izbora za pregled žena mlađih od 40 godina, kao i trudnica, te starijih žena kod kojih je veća gustoća parenhima dojke ili kod kojih je jako povećana fibroza (vezivo) tkiva dojke.

Ultrazvuk dojki se također preporučuje ženama koje su radile mamografiju, kao komplementarna, dopunska metoda u razlučivanju uočenih promjena.

Ultrazvuk dojki i mamografija su dvije metode koje nadoponjuju jedna drugu i olakšavaju postavljanje tačne i pravovremene dijagnoze.

Pod kontrolom ultrazvuka se vrše punkcije sumnjivih promjena radi citološke analize stanica dobivenih punkcijom.

Kada je najbolje da uradim ultrazvuk dojki ili ultrazvučni pregled dojki?

Optimalno je da se ultrazvučni pregled dojki izvodi u prvoj fazi menstruacijskog ciklusa (7. do 10.dana od početka menstruacije).
Prilikom ultrazvučnog pregleda dojki obavezno se pregledaju i pazušne jame radi uočavanja eventualno prisutnih uvećanih limfnih čvorova, koji su često pratioci patoloških promjena u dojci.

Šta sve možemo vidjeti ultrazvučnim pregledom dojki?

Prilikom ultrazvučnog pregleda dojki  analiziramo različite anatomske slojeve iz kojih je dojka normalno građena i tražimo prusustvo patoloških formacija u tim slojevima. Idući od površine, od kože prema dubljim slojevima, možemo prikazati kožu i potkožno masno tkivo, površnu fasciju žlijezde, žljezdani parenhim, stražnju fasciju žlijezde, retromamarno masno tkivo, fasciju pektoralnog mišića, pektoralni mišić, prsni koš (rebro i međurebarni mišić) te na kraju pleuru (plućnu maramicu). Ultrazvuk dojki omogućava analizu svih slojeva strukture dojke.
U svakom od ovih slojeva moguće su određene promjene, međutim one se najčešće javljaju u žljezdanom tkivu, odnosno u parenhimu dojke.
Promjene koje se javljaju u dojci mogu biti dobroćudne i zločudne (karcinom).
Starenjem žene dolazi do prirodnih promjena u dojkama, tako da kod najvećeg broja žena već nakon tridesete godine života dolazi do postepenog procentualnog smanjenja žljezdanog tkiva i umnažanja masnog i vezivnog tkiva, tako da je kod starijih žena žljezdano tkivo jako reducirano na uštrb ovoga drugog.

Od dobroćudnih promjena koje može otkriti ultrazvuk dojki, najčešće su: upale, lipomi, ciste, fiboadenomi, adenomi, fibromi i druge. Svaka od ovih promjena najčešće ima svoju karakterističnu ultrazvučnu sliku.
Od najveće je važnosti primjena ultrazvuka u dijagnostici raka dojke.

Koji su najčešći razlozi zbog kojih se žena javlja na pregled dojki?

Žene se najčešće javljaju na pregled ljekaru zbog pojave bola u dojci, palpabilnog čvora,  “nešto sam napipala”, uvlačenja bradavice ili promjena na koži, pojave iscjedka iz bradavice i drugih tegoba.

Koje su dopunske metode u dijagnostici oboljenja dojke?

Ultrazvučna slika promjena u dojci često može biti netipična i nije lako sa sigurnošću zaključiti da li se radi o dobroćudnoj ili zloćudnoj promjeni. Kada je ultrazvuk dojki limitiran ili su potrebne dodatne analize strukture dojke moramo učiniti i dodatne pretrage kao što su mamografija, magnetna rezonanca, citološka ili histološka punkcija dojke.

Uz sve danas dostupne pretrage koje nam stoje na raspolaganju za dijagnostiku raka dojke, ultrazvuk dojki je našao značajno mjesto i njegova primjena će sigurno rasti i u budućnosti.

Ultrazvuk dojki ima veliku prednost u poređenju sa drugim metodama jer

  • ultrazvuk dojki nema kontraindikacija za sam pregled
  • može se izvoditi kod žena svake životne dobi
  • može se ponavljati relativno često ukoliko je neophodno
  • pomaže nam da se smanji broj nepotrebnih kirurških biopsija, jer se u velikom broju slučajeva tačna dijagnoza postiže punkcijom (citološkom ili histološkom) sumnjivih promjena na dojci.

U Poliklinici Dr. Kozarić naši liječnici su educirani i certificirani za dijagnostiku bolesti dojki od strane eminentnih stručnjaka. Kod nas se ultrazvučni pregled dojki izvodi na najmodernijim ultrazvučnim aparatima visoke rezolucije.
Našim kvalifikacijama, iskustvom i modernom opremom možemo Vam garantirati kvalitetan pregled i pomoći Vam u očuvanju Vašeg zdravlja.

Prim. dr. Hadže Kozarić

Poliklinika Dr. Kozarić
Radićeva 15, Sarajevo
Kontakt telefon: 033 555 400